Palvelut

BRÄNDIN
RAKENTAMINEN

Brändin rakentaminen on tärkeä osa yrityksen menestystä. Brändin rakennus alkaa jo ennen kuin yritys aloittaa toimintansa, sillä yrityksen on ensin määriteltävä, mitä se haluaa brändillään viestiä ja millaisen kuvan se haluaa itsestään asiakkailleen muodostaa. Brändin rakentaminen vaatii aikaa, vaivaa ja sitoutumista, mutta vahvan brändin vaikutukset ovat merkittäviä sekä tuovat suoraan lisää kauppaa.

Brändin rakentaminen on jatkuva prosessi

Brändin rakentamisen vaiheet vaihtelevat yrityksittäin, mutta yleensä prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

1

Brändistrategian määrittäminen:
Yrityksen on määriteltävä, millaisen kuvan se haluaa brändillään viestiä ja millaisen asiakaskunnan se haluaa tavoittaa. Brändin strategian määrittäminen on tärkeää, sillä se ohjaa kaikkea muuta brändin rakentamisessa.

2

Brändin arvojen ja persoonan määrittäminen:
Seuraavaksi määritellään brändin arvot, persoonallisuus ja tone of voice eli äänensävy. Brändin arvot ovat yrityksen perusperiaatteita, jotka ohjaavat sen toimintaa. Brändin persoonallisuus ja äänensävy taas antavat tarttumapintaa, millainen brändi on ja millaisia piirteitä se edustaa.

3

Brändin visuaalisen ilmeen luominen:
Brändin rakentamisen seuraava vaihe on luoda brändin visuaalinen ilme, joka kuvastaa brändin persoonallisuutta ja arvoja. Brändin visuaalinen ilme sisältää yleensä logon, värit, fontit ja muut graafiset elementit.

4

Brändin markkinointi ja viestintä:
Kun brändin strategia, arvot, persoonallisuus ja visuaalinen ilme ovat kunnossa, on aika aloittaa brändin markkinointi ja viestintä eli brändin jalkauttaminen. Brändimarkkinoinnilla ja -viestinnällä pyritään viestimään brändin arvoja ja persoonallisuutta asiakkaille sekä kasvattamaan brändin tunnettuutta kaikissa eri kohtaamispisteissä.

Brändin rakentaminen on jatkuva prosessi. Yrityksen on aktiivisesti huolehdittava siitä, että sen brändi pysyy ajan tasalla ja vastaa asiakkaiden tarpeita sekä odotuksia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta sen vaikutukset voivat olla merkittäviä ja vaikuttaa yrityksen menestykseen pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää brändin rakentamisen palveluistamme!

Ilmoittautumisia tällä hetkellä: 87

Voit olla meihin yhteydessä myös suoraan