Blogit

Vahva ja erottuva työnantajamielikuva – kriittinen tekijä organisaation menestykselle

Kiristyvä kilpailu parhaista osaajista haastaa yritykset rakentamaan vetovoimaista työnantajamielikuvaa.

Vahva ja erottuva työnantajamielikuva – kriittinen tekijä organisaation menestykselle

Kiristyvä kilpailu parhaista osaajista haastaa yritykset rakentamaan vetovoimaista työnantajamielikuvaa. Yrityksissä on saatettu vähän itseriittoisesti ajatella, että “kyllä yrityksen ulkopuolella tiedetään miksi meille kannattaa hakea töihin”. Aika harvoin kuitenkaan yrityksen hyväksi koettu työpäiväkokemus välittyy potentiaalisille työnhakijoille ilman systemaattista ja suunnitelmallista viestintää ja markkinointia.

Työnantajabrändin rakentaminen tulisi pohjata aina strategiaan, joka ponnistaa yrityksen todellisista arvoista, tarinasta, missiosta sekä henkilöstön aidoista kokemuksista. Mitään sellaista, mikä ei pidä paikkansa tai ei ole todennettavissa, ei voi lähteä strategisesti viestimään. On tärkeää olla rehellinen ja avoin siitä, millainen organisaatio todella on. Yrityksen arvot ja arjen käytännöt on aina oltava linjassa keskenään.

Suunnitelmallisen ja systemaattisen työnantajamielikuvan markkinointi

Hyvän työnantajabrändin rakentaminen edellyttää systemaattista ja suunnitelmallista tekemistä, joka ottaa aikaa eikä koskaan ole täysin valmis. Yksittäinen nerokas rekrytointikampanja ei vielä tee yksinään yhdestäkään yrityksestä hyvää työnantajabrändiä.

Työnantajabrändin luomiseen ja toteuttamiseen löytyy tarvittaessa apua yrityksen ulkopuolelta. Työnantajabrändin rakentamiseen ja kehittämiseen erikoistuneet toimijat auttavat yritystä kehittämään ja sanoittamaan strategioita sekä toteuttamaan erilaisia markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät halutunlaisen työnantajamielikuvan rakentumista.

Kaikki lähtee tavoitteiden asetannasta ja mittareiden asettamisesta yhdessä HR:n, liiketoimintajohdon, markkinoinnin sekä viestinnän kanssa. On päätettävä mitä työnantajabrändin rakentamisella ja kehittämisellä halutaan saavuttaa sekä miten ja millä frekvenssillä tavoitteisiin päätymistä mittaroidaan.

“Yksittäinen nerokas rekrytointikampanja ei vielä tee yksinään yhdestäkään yrityksestä hyvää työnantajabrändiä. “

Työnantajabrändin markkinoinnissa on ymmärrettävä perusperiaatteina kenelle viestitään, mitä viestitään sekä miten viestitään. Yrityksen markkinointistrategia ei kuitenkaan sellaisenaan vastaa työnantajamielikuvan käytännön viestimiseen. Tarvitaan erillinen sisältöstrategia, jossa määritellään kohderyhmien lisäksi sisällölliset avainteemat ja näiden alla olevat avainviestit.

Läsnäolo systemaattisesti ja jatkuvasti läsnä siellä missä potentiaaliset työnhakijat viettävät aikaansa, on oikea valinta. Pääosin minkä tahansa yrityksen kohdeyleisön tavoittaa sosiaalisen median kanavista.

Yrityksen oma media eli sivusto on myös tärkeässä roolissa työnantajabrändin markkinoinnissa ja viestinnässä, koska sinne sosiaalisen median kanavissa toteutettu mainonnan liikenne ohjautuu. Yrityksen sivusto on paras ja vakuuttavin paikka kertoa tarinaa organisaatiosta, ihmisistä sekä työn aidosta arjesta.

Viisi vinkkiä työnantajabrändin markkinointiin

Työnantajabrändin markkinointiviestinnässä ja sisällöissä sosiaalisessa mediassa on hyvä muistaa ja huomioida seuraavat asiat:

  1. Työpäiväkokemuksen todenmukainen kuvaileminen sekä dokumentointi.
  2. Kuvissa ja videoissa aidot työntekijät, ei kuvapankkikuvia tai tekoälykuvia.
  3. Sisältöformaattina suositus videoille ja rikastetuille sisällöille, jotta viesti pysäyttää ja herättää huomion viestitulvan keskellä. 
  4. Yrityksen avoimia työpaikkoja voi olla postauksissa mukana, mutta ei voi olla ainoana sisältönä työnantajamielikuvan rakentamisessa.
  5. Työnantajamielikuvan rakentaminen on  yhteisön rakennusta eli dialogin ja keskustelujen tärkeys ja merkitys on ymmärrettävä.
Annemarie Hakola

Annemarie Hakola

strategi, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Johanna Lehtonen

Johanna Lehtonen

asiakkuusjohtaja, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija