Blogit

Äänibrändäys – korvamato vai kilpailuetu?

Äänibrändäyksen odotetaan kasvavan entisestään tulevina vuosina ja olevan tärkempi osa brändistrategiaa.

Äänibrändäys – korvamato vai kilpailuetu?

Ääntä on kaikkialla: somessa, radiossa, televisiossa, verkkosivustoilla ja jopa kaduilla. Mutta tiesitkö, että ääni on tehokas työkalu brändin rakentamisessa?

“I’m loving it” tarttuva ja energinen jingle on kaikkien tuntema sekä yhdistettävissä brändiin. Äänibrändäys on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä jingle tai äänilogo. Se on äänimaailman luomista, joka kattaa kaikki brändin kosketuspisteet.

Miksi äänibrändäys on noussut uudelleen kuumaksi trendiksi?

Äänibrändäystä voi pitää vanhanaikaisena ja tehottomana brändäyskeinona, mutta todellisuudessa se on tärkeämpää kuin koskaan ennen monista syistä:

1. Teknologian kehitys: on tehnyt äänen yhdistämisestä brändiin helpompaa ja edullisempaa kuin koskaan aikaisemmin, mikä luo uusia mahdollisuuksia. Tiktok-alustana onkin loistava esimerkki äänen hyödyntämisen helppoudesta.

2. Kilpailun kiristyminen: markkinoilla on yhä enemmän kilpailua, joten brändien on etsittävä uusia tapoja erottua joukosta. Äänibrändäys on tehokas tapa luoda ainutlaatuinen ja tunnistettava identiteetti esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä. 

3. Kuluttajakäyttäytymisen muutos: ihmiset ovat entistä kiireisempiä. He etsivät nopeita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jolloin äänen hyödyntäminen voi olla merkittävässä roolissa. Esimerkiksi ääniassistentti Sirin käyttö ja ääniviestin suosiminen kiireessä on vaivattomampi keino saada asia tehdyksi. 

4. Muistivaikuttavuus: Ääni on erittäin muistivaikuttava. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset muistavat paremmin asioita, jotka ovat kuulleet, kuin asioita, jotka ovat lukeneet.

Äänibrändäys: avain kilpailuetuun ja myynnin kasvuun

Hyvin suunniteltu äänibrändi luo positiivisemman asiakaskokemuksen, esimerkiksi tilanteessa, jossa odotetaan vuoroa asiakaspalveluun, oli se sitten kivijalkamyymälässä tai puhelimitse. Rauhallinen ja sointuva musiikki tekee brändistä lähestyttävämmän ja miellyttävämmän, kun taas nopeatempoisen tai aggressiivisen musiikin taustalla kokemus voi olla negatiivisempi.

Ääni auttaa uniikin identiteetin luonnissa, joka auttaa erottumaan kilpailijoista. Otetaan esimerkiksi suoratoistopalvelut Disney+ ja Netflix. Disney+:n maaginen ja lempeä äänimaailma eroaa hyvin paljon Netflixin pamahdus-ääniefektistä sovelluksen avattaessa. Äänibrändäyksen avulla on luotu omanlainen brändi-identiteetti ja erottautuva brändimielikuva saman alan kilpailijasta.

Äänellä voidaan myös herättää asiakkaiden kiinnostus brändiä kohtaan. Massasta poikkeava ääni esimerkiksi ostoskeskusten kuulutuksissa voi kiinnittää huomion ja sen seurauksena päätyä brändin liikkeeseen. 

Äänibrändäyksen avulla voidaan saada brändi näyttäytymään haluamalla tavalla – oli se sitten asiantuntijana, luotettavana, hauskana, toimeliaana tai vaikkapa maukkaana. Toisaalta äänibrändäyksellä voidaan herättää tunteita ja luoda vahva tunneyhteys brändiin. 

Äänibrändäys voi auttaa brändin tunnettuuden kasvattamisessa tai muistettavuuden lisäämisessä. Sen avulla voidaan viestiä tehokkaammin ja luomaan syvempi yhteys brändiin.

Äänet, jotka jäävät mieleen

Kansainvälisellä tasolla äänibrändäys on jo pitkään ollut tärkeä osa markkinointia. Aiemmin mainittu McDonald’s on oivallinen esimerkki onnistuneesta äänibrändäyksestä. Muita kansainvälisiä menestyneitä brändejä, jotka ovat hyödyntäneet ääntä, ovat muun muassa Samsung tyylikkäällä ja rohkealla sekä Nike energisellä ja inspiroivalla äänellä – joka resonoi halutun kohderyhmän kanssa heidän tuotteidensa tai palveluidensa kanssa. 

Entä meillä Suomessa? Suomalaiset brändit ovat tunnettuja laadustaan, innovatiivisuudestaan ja kestävästä kehityksestään. Äänibrändäys on yleensä luonnollista ja tyylikästä esimerkiksi Valion ja Fazerin tapauksessa. Alkoiko sinullakin soimaan Fazerin sinisen tunnuslaulu päässä? 

Tosin Motonetin ja Puuilon äänibrändäys on pikemminkin innostavaa, energistä ja humoristista. Nämä brändit kannustavat vapaa-ajan viettäjiä tavoittelemaan samaa fiilistä kuin heidän äänimaailmansa on. 

Äänibrändäyksen tulevaisuus

Äänibrändäyksen odotetaan kasvavan entisestään tulevina vuosina ja olevan tärkempi osa brändistrategiaa. Teknologian kehittyessä brändeillä on yhä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää ääntä innovatiivisilla tavoilla. Tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden kaltaiset teknologiat avaavat uusia ovia ainutlaatuisten ja mukaansatempaavien äänikokemusten luomiseen.

Tulevaisuudessa näemme varmasti yhä enemmän kansainvälisiä sekä suomalaisia brändejä, jotka hyödyntävät ääntä innovatiivisilla tavoilla. Miten brändisi hyödyntää äänibrändäystä nyt ja tulevaisuudessa?

Katariina Klemelä

Katariina Klemelä

sisällöntuottaja, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija