Blogit

Mistä oikea vaikuttajamarkkinoinnin kumppani? Kiinnitä huomiota näihin seikkoihin

Kannattaako vaikuttajamarkkinointia tehdä itse vai olisiko parempi kääntyä toimistokumppanin puoleen? Tässä blogissa kerromme millainen on hyvä kumppani ja paljastamme seikat, joihin kannattaa vaikuttajamarkkinointitoimistoa valittaessa kiinnittää huomiota.

Mistä oikea vaikuttajamarkkinoinnin kumppani? Kiinnitä huomiota näihin seikkoihin

Tekisinkö vaikuttajamarkkinointia itse vai käyttäisinkö kumppania? Tätä pohtii moni markkinointipäättäjä, eikä tämän pohdinnan tärkeyttä voi liikaa painottaa. Vaikuttajamarkkinoinnin alkeissa kerroimme, että toimiva vaikuttajayhteistyö starttaa oikean brand matchin löytymisellä. Yhteinen arvopohja on onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin kulmakivi – ja brand match -ajatusmalli pätee myös vaikuttajamarkkinoinnin toimistokumppanin löytymiseen. Nyt paljastamme seikat, joita kannattaa pohtia, kun tavoitteena on löytää rinnalle Se Oikea.

Yksin vai yhdessä – kannattaako vaikuttajamarkkinointia tehdä itse vai ulkoistaa toimistolle?

Tee itse, jos…

 • sinulla on riittävästi aikaa koordinoida projekteja, viestitellä vaikuttajien kanssa ja kehittää vaikuttajasuhteita
 • tunnet vaikuttajakentän, trendit, kehityssuunnat sekä kanavat, ja tiedät millainen vaikuttaja on brändillesi hyvä brand match
 • tiedät miten vaikuttajamarkkinointia mitataan. Osaat analysoida vaikuttajamarkkinoinnin taustalla olevia lukuja ja mittareita sekä yhdistää vaikuttajamarkkinoinnin toimet tuloksellisesti osaksi yrityksesi muuta markkinointiviestintää ja strategiaa
 • tunnet vaikuttajamarkkinointiin liittyvät lait ja ohjeistukset
 • osaat ohjata vaikuttajayhteistöitä haluttuun lopputulokseen, ja vaatia kampanjaan valituilta vaikuttajilta tiettyä tekemisen tasoa sekä tuloksina vertailukelpoista dataa

Harkitse toimistokumppania, jos…

 • omaan työaikaasi ei mahdu vaikuttajakokonaisuuksien projektinhallinta
 • vaikuttajakenttä ei ole sinulle tuttu tai et tiedä mistä lähteä liikkeelle
 • haluat, että vaikuttajamarkkinointi on saumattomasti linjassa strategiasi ja muun digimarkkinointisi kanssa
 • haluat valmiiksi analysoidun raportin vaikuttajamarkkinointisi onnistumisesta ja kaipaat asiantuntijan näkemystä siitä, miten vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuutta kehitetään datan perusteella
 • et tiedä miten vaikuttajia briiffataan yhteistyöhön tai mitä laki sanoo vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista
 • haluat mahdollisten ongelmatilanteiden tueksi vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijan, jolla on taito selvittää pulmalliset käänteet parhain päin

Vaikuttajamarkkinoinnin ostaminen – mitä toimistovalinnassa kannattaa huomioida?

Vaikuttajamarkkinointia tarjoavia toimistoja ja verkostoja on moneen lähtöön. Oli sitten kyseessä digimarkkinointitoimisto, mediatoimisto, PR-toimisto, sometoimisto, viestintätoimisto tai vaikuttajamarkkinointitoimisto, he kaikki auttavat vaikuttajamarkkinoinnin  kokonaisuuden haltuunotossa mielellään.

Mistä sitten tunnistaa osaavan vaikuttajamarkkinoinnin kumppanin? Entä mitä kannattaa pitää mielessä vaikuttajamarkkinointia ulkoistaessa?

Kiinnitä huomiota näihin:

Verkostorajat

 • Jos päädyt ostamaan vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita vain yhdeltä verkostolta, käytössäsi on yleensä vain tämän verkoston alla toimivat vaikuttajat 
 • Vaikuttajamarkkinoinnin ideaalikumppani tavoittaa vaikuttajat huolimatta siitä, kuka mediamyynnistä vastaa. Sitoutumattomien kumppanien etu on siinä, että he pystyvät vertailemaan ja kilpailuttamaan eri toimistojen ja medioiden listoilla olevia vaikuttajia, ja suosittelemaan sopivia brand matchejä yli verkostorajojen

Vaikuttajien laatu ja määrä

 • Millainen on toimistokumppanisi tarjoama vaikuttajaverkosto laadullisesti? On merkityksetöntä, jos verkostossa on tuhansia vaikuttajia, mutta vain pieni osa heistä tavoittaa haluttua kohderyhmää tai kykenee sitouttamaan yleisöä halutulla tavalla
 • Mahdollistaako kumppani nykyisen trendin mukaisesti nousevien mikrovaikuttajien sekä isompien, paikkansa jo vakiinnuttaneiden, vaikuttajanimien yhdistelyn samaan kampanjaan?

Käytössä olevat työkalut

 • Onko kumppanillasi käytössä jokin vaikuttajamarkkinoinnin työkalu tai säännöllisesti päivittyvä tietopankki, josta kumppanisi on mahdollista ammentaa dataa tekojensa toimivuuden tueksi? Jos mahdollisuus targetointiin vaikuttajan kohderyhmän demograafisten tietojen ja sitoutumisen perusteella onnistuu, ollaan tuloksellisen vaikuttajayhteistyön alkulähteillä.

Yhteiset arvot ja tavoitteet

 • Kenties tärkein seikka sopivimman toimiston valinnassa on yhteinen arvopohja. Pidätte tärkeinä samoja asioita, ja teillä on halu työskennellä yhteisen päämäärän eteen. Määritelkää yhdessä onnistuneen projektin tunnusmerkit, ja haasta valitsemaasi toimistoa pohtimaan, mikä saa juuri heidät onnistumaan ja pyrkimään tuloksissaan yhä parempaan.

Hyvä vaikuttajamarkkinoinnin kumppani…

 • haluaa aidosti auttaa sinua ongelmissa ja markkinoinnillisissa haasteissa tarjoten kokonaisvaltaisia ratkaisuja
 • ymmärtää, että vaikuttajamarkkinointi ei ole irrallinen palanen, vaan osa yrityksen kaikkea markkinointiviestintää ja digimarkkinointia. Monesti nämä markkinoinnin osa-alueet kulkevat niin käsi kädessä, että näiden molempien keskittämistä yhden kumppanin harteille kannattaa vakavasti harkita
 • ottaa huomioon vaikuttajien yhteistyösopimukset, joihin on välttämätöntä sisällyttää pykälät sisältöjen käyttö- ja jako-oikeuksista, regrammauksesta sekä sisältöjen mainostamisesta.
 • varmistaa, että brändin näköistä sisältöä on yhdenmukaisesti kaikissa kanavissa ja yhtenäinen tone of voice jatkuu kautta linjan
 • kertoo, miten vaikuttajien tuottama sisältö hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti digitaalisessa ympäristössä

Mietitkö, millainen Grapevine olisi vaikuttajamarkkinoinnin kumppanina? Katso esimerkkimme onnistuneesta vaikuttajamarkkinoinnin kampanjasta, ja kysy lisää!