Blogit

Mitä on vaikuttajamarkkinointi? – Näin otat alkeet haltuun

Oletko pohtinut miksi vaikuttajamarkkinointi on niin tehokasta? Tässä blogissa kerromme miten vaikuttajamarkkinointia tehdään tuloksellisesti ja paljastamme parhaat vinkkimme alkuun pääsemiseksi.

Mitä on vaikuttajamarkkinointi? – Näin otat alkeet haltuun

Vaikuttajamarkkinointi – tuo 2020-luvun puskaradio ja nykyaikaisen markkinointipaletin kuuma peruna, josta kaikki tuntuvat puhuvan. Mitä on vaikuttajamarkkinointi? Miksi vaikuttajamarkkinointi on tehokasta ja miten vaikuttajayhteistöissä pääsee alkuun? Ota haltuun vaikuttajamarkkinoinnin perusteet ja laajenna markkinointiasi uusille urille!

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttaja on henkilö, yleensä julkkis, artisti, urheilija, näyttelijä, bloggaaja, instaaja tai tubettaja, jolla on somekanaviensa seuraajamäärän vuoksi keskimääräistä mattimeikäläistä enemmän vaikutusvaltaa muiden ihmisten mielipiteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Vaikuttajat ovat oman aihealueensa mielipidejohtajia ja keskustelun herättäjiä, joiden sanomisiin ja suosituksiin luotetaan kuin hyvään ystävään. Juuri tähän perustuu vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus, sillä tutkimusten mukaan tutulta henkilöltä saatu suositus vaikuttaa ostokäyttäytymiseemme enemmän kuin yrityksen itsensä kohdistama markkinointiviestintä (Hubspot 2019). Nykyiset sosiaalisen median algoritmit myös antavat yksityishenkilöiden julkaisuille enemmän näkyvyyttä kuin yritysten vastaaville.

Vaikuttajamarkkinoinnin tarkoituksena on löytää vaikuttajat, joiden arvot ja maailmankatsomus kohtaavat yrityksen arvojen kanssa. Kun vaikuttaja on täydellinen match yritykselle, hänen on mahdollista tavoittaa brändin ydinviestin läpimenon kannalta oikea kohderyhmä heitä kiinnostavan ja sitouttavan sisällön avulla. Vaikuttajamarkkinoinnin ydin on, että haluttu kohderyhmä tavoitetaan voimakkaan henkilöbrändin omaavan sosiaalisen median vaikuttajan kautta.

Vaikuttajayhteistyössä on voimaa – miksi vaikuttajamarkkinointi on tehokasta?

1. Ostoprosessi alkaa verkosta

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt markkinointistrategian osana ovat kiistattomat. Ensinnäkin kuluttajan ostoprosessi alkaa nykypäivänä yhä useammin verkosta. Kukapa meistä ei olisi erityisesti tärkeän, pitkäikäisen tai kalliin hankinnan yhteydessä googlannut ostopäätöstensä tueksi suosituksia ja arvosteluja. Kun suosituksen antaja onkin se tuttu, ja elämäntyyliltään samaistuttava somekamu, joka on ennenkin antanut toimivia vinkkejä, ollaan ostosuppilossa jo pitkällä.

2. Somevaikuttajat ovat samaistuttavia ja uskottavia

Vaikuttajat ovat helposti lähestyttäviä ja samaistuttavia. He raottavat seuraajilleen palasia arjestaan, ovat jatkuvasti läsnä yleisölleen somekanaviensa kautta, eivätkä pelkää nostaa arkojaan aiheita keskusteluun. Vaikuttajien seuraaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan mielenkiintoon. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmat kokevat saavansa perheblogeista kaivattua vertaistukea ja vinkkejä lapsiperhearjen pyörittämiseen. Tämän vuoksi seuraaja on usein jo valmiiksi oikeassa mielentilassa vastaanottamaan itseään kiinnostavan aihepiirin kaupallista sisältöä. Lisäksi vaikuttajien elämään kurkistaminen niin blogien kun Instagraminkin kautta on monelle seuraajalle luonteva tapa paeta omaa arkea, rentoutua ja hakea inspiraatiota.

3. Vaikuttajat tuntevat seuraajansa

Sanotaan, että vaikuttajat tuntevat seuraajansa. He ovat erityisen näppäriä tuottamaan juuri sellaista sisältöä, joka kiinnostaa heidän seuraajiaan ja sitouttaa heitä. Toisaalta myös seuraajat tuntevat vaikuttajansa. Yleisö tajuaa välittömästi, jos vaikuttajayhteistyö ei ole uskottavaa. Vaaran merkit ovat ilmassa, jos yhteistyö näyttää liian päälleliimatulta tai jos vaikuttaja ei yleisöineen mätsää mainostavan yrityksen arvoihin. Parhaimmillaan vaikuttajayhteistyö on silloin, kun yhteistyö solahtaa niin luontevasti osaksi kohderyhmän arvomaailmaa, että tuotettu sisältö kiinnostaisi ilman yhteistyökuvioitakin. Ja mikä parasta! Hyvin suunnitellut ja oikein hakukoneoptimoidut vaikuttajayhteistyöt löytyvät Googlesta vielä vuosienkin päästä. Vaikuttajamarkkinoinnin voi siis ajatella olevan olennainen osa yrityksen sisältömarkkinointia.

4. Vaikuttajamarkkinointi linkittyy osaksi markkinointistrategiaa

Vaikuttajamarkkinointia ei kannata ajatella irrallisena toimena vaan osana yrityksen muuta markkinointistrategiaa. Sen tarkoituksena on vahvistaa muiden markkinointitoimenpiteiden vaikutusta. Vaikuttajamarkkinointi on erityisen tehokasta, kun sen toimenpiteet synkronoidaan osaksi muuta markkinointiviestintää. Tässä auttaa vaikuttajamarkkinoinnin strategia, jossa määritellään muun muassa miten vaikuttajayhteistyöt linkittyvät yrityksen muihin markkinointitoimenpiteisiin, ja miten esimerkiksi vaikuttajien luomia sisältöä hyödynnetään parhaiten yrityksen omissa kanavissa ja muussa markkinoinnissa.

Miten vaikuttajamarkkinointia tehdään?

1. Määrittele tavoitteet

Kuten muukin markkinointi, myös vaikuttajamarkkinointi alkaa tavoitteiden määrittämisestä. Mieti mitä haluat vaikuttajamarkkinoinnilla saavuttaa? Tavoitteletko lisää näkyvyyttä, haluatko ohjata verkkokauppaan ostoksille vai rakentaa brändiä? Muista, että ilman tavoitteita vaikuttajamarkkinoinnin onnistumista on mahdotonta mitata.

2. Muista kohderyhmä

Vaikuttajamarkkinointi on kohderyhmälähtöistä. Monesti vaikuttajayhteistyötä aletaan toteuttaa vääristä lähtökohdista käsin – katsotaan vain vaikuttajan seuraajamäärää, eikä sitä tavoittaako vaikuttaja yrityksen kannalta oikean kohdeyleisön. Vaikuttajamarkkinoinnin panostuksesi valuu hukkaan, jos mainostat naisurheilijan kanavissa naistenvaatteita, mutta vaikuttajan seuraajakunta onkin 80 prosenttisesti miehiä. Tärkeää on myös, että kohderyhmä on sitoutunutta eli vaikuttajan tuottama sisältö herättää seuraajien keskuudessa kommentointia ja keskustelua.

3. Vaikuttajaviestintä on avointa

Toimivan vaikuttajayhteistyön edellytys on avoimuus. Ensinnäkin on tärkeää löytää vaikuttaja, joka on aidosti kiinnostunut mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta eli hän olisi valmis suosittelemaan tuotetta myös ilman kaupallista yhteistyötä. Toiseksi, vaikuttajayhteistyö perustuu aina luottamukseen. Annettaessa vaikuttajille briiffiä yhteistyöstä on hyvä sopia tietyistä reunaehdoista, mutta vaikuttajamarkkinoinnin autenttisuus ja uskottavuus perustuu kuitenkin aina siihen, että vaikuttajalle annetaan vapaat kädet toteutukseen. Vaikuttajamarkkinointi ei ole uskottavaa, jos brändi laittaa sanat vaikuttajan suuhun –  eivätkä ammattimaiset vaikuttajat tällaiseen diiliin edes mukaan lähde. Avoimuus koskee myös vaikuttajayhteistyön merkitsemistä – piilomainonta tai seuraajan johtaminen harhaan ei ole sallitua, vaan mainos on voitava tunnistaa mainokseksi. Siksi heti yhteistyön alkuun tulee sijoittaa teksti: “mainos” tai “kaupallinen yhteistyö”.

Vinkit vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen:

  • Liikkeelle kannattaa lähteä muodostamalla vaikuttajamarkkinoinnin strategia. Mieti vastaukset esimerkiksi kysymyksiin: mitä, miten, miksi, milloin, missä.
  • Seuraa vaikuttajakenttää, sen trendejä ja kehittymistä jatkuvasti. Älä vasta sitten kun tarve brändin arvoihin sopivalle vaikuttajalle on akuutti.
  • Tutustu vaikuttajan tapaan tuottaa sisältöä ja vaikuttajan eri kanaviin.
  • Muista, että, kuten kaikella maksetulla markkinoinnilla, myös vaikuttajamarkkinoinnilla on hintansa. Vaikuttaja panostaa aikaansa harkitun ja koukuttavan sisällön luomiseen sekä kuvatuotantoon, joten vaikuttaja on ansainnut työstään asianmukaisen korvauksen. Vaikuttajamarkkinoinnin hinta toki vaihtelee vaikuttajasta ja hänen yleisönsä suuruudesta riippuen.
  • Pyydä apua jos omat kädet ei riitä! Vaikuttajamarkkinoinnin toimistojen ydinosaamista on toimia linkkinä yrityksen ja vaikuttajan välillä. Siksi vaikuttajamarkkinointiin perehtynneet ammattilaiset auttavat alkuun pääsemisessä tai voivat jopa toteuttaa koko paketin puolestasi vaikuttajamarkkinoinnin strategiasta aina tulosten mittaamiseen ja raportointiin asti.

Kaipaatko apua tai tukea vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen tai strategian luomiseen? Ota yhteyttä!