Blogit

Yhteisömanagerointi: Brändin menestyksen välttämätön rakennuspalikka

Miksi yhteisömanagerointi ei ole enää vain “hyvä olla hallussa”, vaan pikemminkin välttämätön brändinrakennuksen väline?

Yhteisömanagerointi: Brändin menestyksen välttämätön rakennuspalikka

Yhteisömanagerointi mahdollistaa aidon ja merkityksellisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa. Kaukana ovat ne ajat, kun markkinointikanavat olivat vain viestintävälineitä, joiden kautta yksisuuntaisesti tuutattiin tarjousmainoksia toinen toisen perään. Sosiaalisen median alustat ovat luoneet palstan aktiiviselle keskustelulle ja aidolle vuoropuhelulle. Se, että brändi on läsnä ja osallistuu aktiivisesti näihin keskusteluihin, ei ole enää hyvä, vaan välttämätöntä luottamuksen rakentamiseksi ja asiakassuhteiden syventämiseksi.

Nykypäivän markkinoinnissa kuluttajien tarve aidolle vuorovaikutukselle on muuttanut brändinrakennuksen pelikenttää

Se, mikä saattaa jäädä huomaamatta, on yhteisömanageroinnin kyky tarjota arvokasta tietoa asiakkaiden mielipiteistä, tarpeista ja kokemuksista. Sosiaalisen median alustat ovat korvaamattomia lähteitä reaaliaikaiselle palautteelle. Analysoimalla ja hyödyntämällä tätä asiakastietoa brändit voivat ymmärtää asiakkaidensa tarpeita paremmin, ja näin myös muokata omia palvelujaan ja viestejään vastaamaan näihin tarpeisiin.

Yhteisömanagerointi on tehokas tapa rakentaa positiivista brändimielikuvaa

TikTokin ja Metan kaltaisten alustojen takia somessa leviää päivittäin lukemattomia suosituksia, asiakaspalautteita ja viestejä. Nämä positiiviset suositukset ja tarinat lisäävät brändin näkyvyyttä ja voivat parhaassa tapauksessa vahvistaa brändin asemaa suhteessa kilpailijoihin. Yhtä tärkeää on myös se, että brändi voi hallita mahdollisia mainehaittoja osallistumalla avoimesti ja rakentavasti myös kriittisiin keskusteluihin. Tärkeisiin viesteihin vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävää mainehaittaa brändille, kun taas positiivisiin viesteihin reagoimatta jättäminen voi jättää asiakkaat tuntemaan olonsa huomiotta ja vähätellyksi, mikä ei myöskään edistä brändin suosiota.

Yhteisömanageroinnin merkitys tulee vain kasvamaan – yhä useampi asiakasdialogi käydään tulevaisuudessa some-kanavissa

Yritysten tulisikin integroida yhteisömanagerointi osaksi somestrategiaansa ja mikä tärkeintä – varata sen tekemiseen riittävästi resursseja. Riittävillä resursseilla varmistat sen, että pystyt vastaamaan passiivisen viestinnän lisäksi myös proaktiivisesti, esimerkiksi herättämällä keskusteluja, kasvattamalla yhteisöä ja osallistumalla relevantteihin keskusteluihin. Joskus yhteisömanageroinnin laadukas hoitaminen vaatiikin kokonaisuudessaan niin paljon resursseja, että voi olla järkevä pohtia sen ulkoistamista. Ulkoistaminen voi tarjota yrityksille mahdollisuuden hyödyntää asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet yhteisömanagerointiin, vapauttaen samalla sisäisiä resursseja muihin strategisiin toimintoihin.

Emilia Laakkonen

Emilia Laakkonen

asiakkuuspäällikkö, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija