Blogit

Hyvä yritysblogi – mikä määrittää onnistumisen? Mitä mitata ja miksi?

Yritysblogi on keino viestiä yrityksen tuotteista tai palveluista, samalla se antaa kasvot osaamiselle ja kannustaa vuorovaikutukseen. Yritysblogin tehtävänä on viestiä asiantuntijuutta ja saada kohderyhmä toimimaan. Mistä tietää, että yritysblogi on onnistunut? Mitä kannattaa mitata ja miksi?

Hyvä yritysblogi – mikä määrittää onnistumisen? Mitä mitata ja miksi?

Yritysblogi on keino viestiä yrityksen tuotteista tai palveluista – samalla se antaa kasvot asiantuntijuudelle ja kannustaa vuorovaikutukseen sekä saa kohderyhmän toimimaan. Mistä tietää, että yritysblogi on onnistunut? Mitä kannattaa mitata ja miksi?

Yritysblogi lähtee sisällöstä

Yritysblogin sisältöjen tulee olla yrityksen tavoitteista johdettua. Yritysblogin kirjoittamisella ja yleisesti sisällöntuotannolla on elintärkeää olla jokin konkreettinen tavoite. Mikäli et ole varma, onko sisällöntuotannollanne tavoitetta tai kaipaat apua tavoitteiden asettamiseen, suosittelen lukemaan Marikan blogin aiheesta.

Tavoite auttaa muodostamaan blogikirjoituksen viestin, jonka jälkeen sisältö ja sen osuvuus ratkaisee. Yritysblogin tulee luoda arvoa lukijalle – sisällön täytyy siis viestiä valitun aiheen asiantuntijuutta tai muulla tavalla herättää ajatuksia lukijassa.

Yksittäisen blogikirjoituksen mittaaminen

Yksittäisen sisällön vaikutusta myyntiin on turha mitata, jos sisällön tehtävää ostoprosessissa ei ymmärretä. Jos et tunne ostoprosessin eri vaiheita tai kaipaat muistin virkistystä, lue Lyydian blogi.

Tie yritysblogin lukemisesta ostopäätökseen on usein pitkä ja mutkikas – yksittäinen blogiartikkeli voi siis olla täysosuma ilman, että se tuottaisi euron euroa.

Mitä tulisi siis mitata yksittäisen sisällön kohdalla ja miksi? Millä mittaristolla täysosumat tunnistetaan?

Yksittäisen blogikirjoituksen kohdalla kannattaa mitata ainakin seuraavia asioita:

1. Kävijämäärä

Kävijämäärä kertoo, kuinka monta yksittäistä käyttäjää yritysblogi tavoittaa. Kävijämäärä on monella yrityksellä vieläkin kaikkein seuratuin mittari ja kertoo kuinka monta käyttäjää haluttu viesti on tavoittanut. Kävijämäärää voi seurata millä tahansa analytiikkatyökalulla.

2. Blogikirjoitus verrattuna muuhun verkkosivujen sisältöön

Yksittäisen blogikirjoituksen avainmittarit eivät kerro juuri mitään, jos saatavilla ei ole vertailukelpoista sisältöä ja dataa. Muuhun omilla verkkosivuilla olevaan sisältöön verratessa esimerkiksi kävijämäärä saa vertailukohteen, jolloin lukuja voidaan verrata keskenään ja tehdä parempia päätelmiä onnistuneisuudesta.

3. Käyttäytyminen

Käyttäytymistä mittaamalla voidaan selvittää, miten lukija on viihtynyt yritysblogin parissa ja mitä toimia sivustolla on tehty. Yksistään esimerkiksi tavoittavuus kertoo tunnuslukuna vain sen, kuinka moni on nähnyt yritysblogin. Niin kutsuttujen laadullisten mittareiden avulla voidaan tarkastella käyttäytymistä eli sitä, miten käyttäjä on viihtynyt sisällön parissa, ja että onko käyttäjä esimerkiksi tehnyt halutun toimenpiteen luettuaan sisällön.

Tarjolla olevien analytiikkatyökalujen perusominaisuuksissa on jo ominaisuuksia, joilla voidaan mitata esimerkiksi sitä, onko käyttäjä viihtynyt blogin parissa ja jos on, niin kuinka hyvin. Näiden työkalujen avulla voidaan mitata muun muassa kuinka kauan yritysblogin parissa on vietetty aikaa (istunnon kesto), onko kävijä lähtenyt sivuilta heti pois (välitön poistuminen) ja jos ei, niin onko hän jatkanut muihin sisältöihin (sivut per istunto). Käyttäytymistä seuraavien mittareiden avulla voidaan selvittää hyvin tarkasti, miten kävijä on sivuilla tai yksittäisessä yritysblogissa liikkunut.

4. Sitoutuneisuus

Sitoutumisella viitataan toimintaan, joka on osoitus vuorovaikutuksesta sisällön kanssa eli siitä, onko sisältö aiheuttanut reaktion lukijassa. Sitoutumiseksi lasketaan tyypillisesti reaktiot, tykkäykset, kommentit ja jaot yritysblogissa. Sitoutumista voidaan mitata esimerkiksi yritysblogissa olevien reaktionappien avulla.

Sitoutuminen ilmoitetaan yleensä kappalemääräisenä, mutta sitä mitataan yleensä prosenttilukuna suhteutettuna sisällön tavoittavuuteeen, jolloin siitä saadaan muun muassa kuukausitasolla vertailukelpoinen avainmittari. Sitoutumisen avulla mitataan käytännössä yritysblogin saamaa vastaanottoa eli sitä, herättääkö blogi toivotun reaktion tai saako se yleisössä ylipäätään minkäänlaista reaktiota aikaiseksi.

5. Konversio

Konversiolla tarkoitetaan ennalta määrätyn tavoitteen toteutumista tai sitä, että kävijä tekee lopullisen tavoitteen täyttymisen kannalta oleellisen toiminnon.

Mikrokonversioilla viitataan matalan tason pieneen konversioon, joka on osoitus siirtymisestä kohti isompaa konversiota eli makrokonversiota. Mikrokonversio voi olla esimerkiksi sivun lukeminen loppuun asti, toiseen sisältöön siirtyminen tai jonkun tietyn halutun sivun lukeminen. Oleellista on, että se on mitattavissa oleva konkreettinen osoitus siirtymisestä kohti makrokonversiota.

Makrokonversio on puolestaan varsinainen konversio eli esimerkiksi oppaan lataus, uutiskirjeen tilaaminen, yhteydenotto tai ostotapahtuma. Konversioita voi olla siis useampia ja eri asteisia, joilla mitataan ostoprosessin etenemistä.

Koko sisällöntuotannon mittaaminen

Kun yritysblogeja on kertynyt jonkin verran, voidaan mitata yksittäisen sisällön sijasta koko sisällöntuotantoa ja sen onnistuneisuutta. Näin saadaan selville, mikä toimii ja mikä ei. Samalla selviää sisällöntuotannon kannalta oleellisia asioita, kuten mitä sisältötyyppiä on riittävästi ja mitä sen sijaan tulisi tuottaa enemmän. On tärkeää, että sisältöjä on ostoprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Sisältöjen keskinäisessä vertailussa tulee kuitenkin huomioida koko ostoprosessi ja tarkastella sisältöjen onnistuneisuutta aina sisältökohtaisen tavoitteen näkökulmasta.

Huomioi nämä sisällöntuotannon mittaamisessa

1. Palaavien ja uusien kävijöiden suhteen kehitys

Palaavien ja uusien kävijöiden suhde kertoo tunnuslukuna sen, kuinka moni verkkosivukävijä vierailee sisällöissä ensimmäistä kertaa ja kuinka moni on puolestaan palaava käyttäjä. Uudet käyttäjät ovat usein vasta ostopolun alkupäässä, mutta palaavien kävijöiden kohdalla voidaan sisältöihin palaaminen tulkita ostoprosessissa etenemiseksi. Palaavien kävijöiden määrällinen kasvu viittaakin ostoprosessissa etenevään kohderyhmään.

Samalla tavalla kannattaa mitata oppaan latausten, uutiskirjeiden ja muiden liidimagneettien tavoitteen toteutumisen kehityssuuntaa.

2. Orgaanisen liikenteen kehitys

Tällä viitataan käyttäjiin, jotka tulevat sivuille orgaanisesti eli hakukoneen hakutulosten kautta tai suoraan. Käyttäjä on siis hakusanoillaan ilmaissut kiinnostuksen sisältöösi ja hakukone on listannut sivun hakutuloksiin, josta käyttäjä on klikannut sivulle. Orgaanisen liikenteen kasvava kehityssuunta kielii usein tunnettuuden kasvusta ja siitä, että käytät oikeita avainsanoja sisällöissäsi. Tätä voi tarkemmin tutkia avainsana-analyysillä, joka kertoo, millä hakusanoilla sisältöjen pariin päädytään.

3. Konversioiden määrä, laatu ja niiden kehityssuunta

Mikro- ja makrokonversioiden avulla koko ostopolku saadaan mallinnettua eli voidaan mitata koko ostoprosessia, jolloin saadaan jatkuvaa dataa ostoprosessissa etenevistä käyttäjistä. Sisältöjen parissa viihtyvien ja ostoprosessissa olevien käyttäjien konvertoituminen liideiksi asti tai suora ostotapahtuma on monelle markkinoinnin tekijälle se kaikkein tärkein mittari. Makrokonversiot – eli esimerkiksi yhteydenottopyynnöt tai ostotapahtumat – ovat usein markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisen avainlukuja.

Konversioiden kehityssuuntaa seuraamalla saadaan tietoa siitä, miten sisällöntuotanto onnistuu vastaamaan ostopolussa etenevien tarpeisiin. Se myös antaa vihiä koko liiketoiminnan kehityssuunnasta.

Sisällöntuotannon rooli liiketoiminnan kasvuntekijänä kasvaa koko ajan. Digitaaliset kanavat täyttyvät mainonnasta, jolloin oikealla hetkellä nähty ja edukseen erottautuva sisältö ratkaisee. Mikäli koet, että sisällöntuotanto aiheuttaa päänvaivaa tai et ole varma sen onnistuneisuudesta, ota yhteyttä – katsotaan, miten voisimme olla avuksi!