Uutiset

Parhaat kansainväliset brändit ovat paikallisesti vaikuttavia

Sosiaalisessa mediassa lokaali ote ja natiivi kielen hallinta korostuu. Jos somesisältöjä ja -mainoksia vain sokeasti käännetään, jää viestin vaikuttavuus parhaimmillaankin kehnolle tasolle.

Parhaat kansainväliset brändit ovat paikallisesti vaikuttavia

Brändikokemus muodostuu kohtaamispisteiden kautta. Tänä päivänä noista kohtaamispisteistä eniten käytetyt ja sitä kautta myös tärkeimmät sijoittuvat digitaalisiin kanaviin ja eritoten sosiaaliseen mediaan. Ei siis ole aivan sama, millaisia sisältöjä sosiaalisessa mediassa julkaisee tai miten yhteisömanagerointi on hoidettu. Tässä jos missä on ns. tuhannen taalan paikka: kun digitaaliset kohtaamispisteet hoitaa laadukkaasti maasta, kanavasta ja ajankohdasta riippumatta, kaikille näkyvissä oleva asiakaskokemus tukee brändiä ja sen rakentamista.

Lokaalisti globaali

Moderni markkinointi vaatii modernit menetelmät: digitaalisessa ja sosiaalisessa ympäristössä on mahdotonta tehdä tuloksellista markkinointia käännöstyönä. TV-mainoksen tai esitteen kääntäminen kohdemaan kielelle on edelleen tapauskohtaisesti varteenotettava vaihtoehto, mutta kun mennään aidosti kohderyhmän iholle, tarvitaan lokaalia osaamista. Sosiaalisessa mediassa lokaali ote ja natiivi kielen hallinta korostuu. Jos somesisältöjä ja -mainoksia vain sokeasti käännetään, jää viestin vaikuttavuus parhaimmillaankin kehnolle tasolle.

Digitaalinen sisältömassa on jatkuvasti kasvava organismi ja näin ollen ainoa keino saada tuloksia on pysäyttää kohderyhmä sisällön äärelle. Tämä ei tapahdu kädenlämpöisellä copylla yhdistettynä vaivaannuttavaan kuvapankkikuvaan, vaan aidosti kohderyhmän arkeen sopivalla sisällöllä. Suomessa pysäyttävät sanaleikit tai kuvat eivät kuitenkaan pysäytä joka maassa samalla tavalla. Toisaalta ennen sisältöjen julkaisua on myös syytä tietää tarkasti ympäröivän markkinan henkinen tilanne – onko juuri tämä viesti juuri tässä kohtaa järkevää julkaista.

Natiivi ja lokaali sisällöntuottaja ymmärtää kohderyhmän arkea paremmin kuin käännöstoimiston asiantuntija. Hän myös osaa sanoittaa asiat brändin tonaliteetin mukaisesti aihepiirille sopivalla tavalla. Lisäksi natiivi tekijä osaa tarttua mahdollisuuksiin ja muotoilla viestejä esimerkiksi ympärillään velloviin keskusteluihin sopiviksi.

Prosessit kivijalkana

Meillä Grapevinessa on vuosien työn tuloksena löydetty kansainvälisesti skaalautuva toimintamalli. Asiakkaan kannalta katsottuna toteutus on yksinkertainen: tekijöiksi on valittu tiukan seulan läpi päässeitä lokaaleita toimijoita, Grapevine johtaa projektia, eikä asiakkaan tarvitse olla yhteydessä kuin tuttuun yhteyshenkilöönsä Grapevinelta. Vastuu on siis kokonaisuudessaan meidän, jolloin asiakas voi keskittyä johtamaan markkinointiaan ylemmällä tasolla.

Toki tällaisen kuvion onnistuminen ja toimiminen vaatii paitsi tiukkaa projektinhallinta myös selkeitä ja kaikille yhteisiä prosesseja. Onneksi yhteiset toimintamallit ovat olleet tekemisemme ytimessä ensimmäisestä päivästä lähtien. Ilman selkeitä ja kehittyviä prosesseja olisimme olleet hukassa jo aikapäiviä sitten. Kuten meillä sanotaan: laatu seuraa prosesseja.

Osana kansainvälistä verkostoa

Kysyntää kansainväliselle mutta Suomesta johdetulle tekemiselle on koko ajan enemmän. Tähän mennessä olemme palvelleet asiakkaitamme Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Tämän vuoden kuluessa avaamme yhteydet mitä luultavimmin myös Saksaan ja pariin muuhun Keski-Euroopan maahan. Tästä syystä olemmekin etsineet jo reilun vuoden ajan aktiivista ja laadukasta itsenäisten toimistojen kansainvälistä verkostoa. Kun antennit olivat meillä pystyssä, kävikin niin, että meitä pyydettiin mukaan CommUnity-verkostoon. Muutaman validointikierroksen jälkeen päädyimme siihen, että CommUnity on juuri meille sopiva. Verkoston kautta löydämme yhteistyökumppaneita yli 30:stä maasta. Kaikki oman alansa huippuja.

Kansainvälistä kevättä kaikille!

Lisää tietoa CommUnitysta:
https://community-international.com/

Marika Siniaalto

Marika Siniaalto

perustaja & hallituksen puheenjohtaja, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Kirjoittajan artikkelit ->