Blogit

Kun kiiltokuva ei kiinnosta – Miten brändiä rakennetaan aitoudella?

Kaikkialla, jossa ollaan luomassa yhteyksiä ihmisiin, halutaan näyttäytyä ennen kaikkea aitoina – myös somessa. Mitä aitous sitten on?

Kun kiiltokuva ei kiinnosta – Miten brändiä rakennetaan aitoudella?

Kaikkihan haluaa olla sellainen – aito tyyppi.

Kaikkialla, jossa ollaan luomassa yhteyksiä ihmisiin, halutaan näyttäytyä ennen kaikkea aitoina. Myös somessa ja myös silloin, kun kyseessä on brändin ja asiakkaan välinen yhteys.

Useammalle tuotteen tai palvelun myyjälle on jo tatuoitunut tajuntaan, että saavuttaakseen muut tavoitteet täytyy ensin onnistua olemaan aito. Erottuvuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus seuraavat perässä.

Mitä aitous sitten on?

Ja voiko yritys edes feikata sitä, kun tavallinenkaan tallaaja ei pysty näyttäytymään somessa täysin todellisena, filteröimättömänä itsenään?

Fake it ’till you make it

Elämässä on monta näyttämöä ja sosiaalinen media on vain tuonut tämän sosiaalipsykologiasta tunnetun teorian laajemmin ihmisten tietoisuuteen.

Yhteisöllisinä eläiminä meille harvoin on täysin yhdentekevää, miten muut meidät näkevät ja meistä ajattelevat. Olemme jo ennen somea esittäneet itsestämme jotain tiettyä versiota jollekin tietylle yleisölle. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö olisi kaikissa rooleissamme aitoja.

[tweetherder]Aitous edellyttää sitä, että edes suurin piirtein tiedämme, keitä olemme. Tai paremminkin – keitä haluamme olla. Sama pätee brändeihin.[/tweetherder]

Aitous pohjautuu siis brändeilläkin arvopohjaiseen itsetuntemukseen, joka ei onnistu ilman itsetutkiskelua tai kuten me sitä kutsumme, sisältöstrategiaa.

Sisältöstrategia ei vaadi monivuotista psykoanalyysia. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan suunnitelma, joka toimii tuloksellisen markkinoinnin betoniperustana.

Sisältöstrategia pitää mökin pystyssä silloinkin, kun talvi tulee. Se auttaa seisomaan sanotun ja tehdyn takana – kun se on ensin auttanut ymmärtämään, että mitä, miten, missä ja kenelle ylipäänsä haluatte puhua.

Sisältöstrategia on yksi yksinkertaisimmista keinoista välttää turhaa teeskentelyä somessa ja sen ulkopuolella.

Aitouden anatomiaa

Brändin aitous on tiukka koktaili itsetuntemusta.

Aitous on sitä, kun te brändinä

→ tiedätte keitä ja miksi te olette

→ teillä on jotain omaa sanottavaa

→ sanotte sen omalla tavallanne

→ tiedätte kenelle te puhutte

→ elätte kohderyhmänne mukana

Aitous voi brändiltä vaatia sisältökonsepteja ja visuaalisia konsepteja, muttei aina loppuun asti sliipattuja Instagram-seiniä. Somessa on tilaa arjen karheudelle ja kauneusvirheille. Usein oivallus on pintaa vaikuttavampaa.

Se, että brändi on aito somessa viikosta ja kuukaudesta toiseen vaatii mukana elämistä ja suunnitelmallisuutta, joka ei pelkillä kiiltokuvilla kanna kovin pitkälle. Jokainen meistä toki ansaitsee oman annoksensa hattaraa, helposti kulutettavaa pikamielihyvää. Brändi voi kuitenkin olla enemmän kuin silmäkarkki.

Se voi elää oman kohderyhmänsä mukana. Ja antaa sille jotain – tietoa, tunnetta, oivalluksia, apua – ilman hintalappua.

[tweetherder]Jokainen meistä ansaitsee annoksen aitoutta – myös brändeiltä.[/tweetherder]

Tuloksellisen somemarkkinoinnin yksi edellytyksistä on aina ollut – ja on edelleen – muistaa se yksinkertainen sääntö, että sinä yksin et ole kiinnostava. Mistä muusta voitte puhua?

Jos tämä on hakusessa, meillä osataan auttaa.