Blogit

Vastuullisuus liiketoiminnassa: Pakkopullaa vai piilotettu potentiaali?

Brändit kamppailevat ymmärtääkseen, miten vastuullisuus liiketoiminnassa hyödyntää paitsi paremman tulevaisuuden rakentajana, myös kannattavuutta parantavana tekijänä.

Vastuullisuus liiketoiminnassa: Pakkopullaa vai piilotettu potentiaali?

Yritysten rooli vastuullisina toimijoina on viime vuosina korostunut entisestään. Brändit ympäri maailmaa kamppailevat ymmärtääkseen, miten vastuullisuutta voidaan hyödyntää paitsi paremman tulevaisuuden rakentajana, myös liiketoiminnan kannattavuutta parantavana tekijänä. Monille yrityksille vastuullisuus tuntuu edelleen pakkopullalta, vaikka tutkimukset osoittavat, että vastuullisuus voi lisätä yrityksen kannattavuutta vastuullisuustekojen ollessa suorassa yhteydessä liiketoimintaan. Miksi näin on, ja miten tilannetta voitaisiin parantaa?

Keskity vaikuttavuuteen – ei kaikkea kaikille

Vastuullisen liiketoiminnan ja siitä viestimisen haaste alkaa usein järkevästä rajaamisesta. Vastuullisuus on laaja käsite, joka kattaa paljon – aina ympäristövastuusta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Monille yrityksille tämän laajan aihealueen omaksuminen, erityisesti tiukentuvan regulaation valossa, voi tuntua ylivoimaiselta.

Asian järkevän hallitsemisen ja todellisen vaikuttavuuden avain on keskittyä niihin vastuullisuuden osa-alueisiin, jotka liittyvät suoraan yrityksen ydintoimintaan. Tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä siitä, miten vastuullisuus voi tukea ja jopa edistää liiketoimintaa.

Onkin tärkeää tuntea omien sidosryhmiensä tarpeet ja toiveet vastuulliseen liiketoimintaan liittyen sekä toisaalta tunnistaa ne ESG-viitekehyksen osat, jotka omassa toiminnassa ovat erityisen relevantteja. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaation vaikuttamismahdollisuudet ilmaston lämpenemiseen ovat melko rajalliset, mutta huomattavasti paremmat, kun ajatellaan vaikkapa tasa-arvoa, syrjimättömyyttä tai työhyvinvointia.

ESG-viitekehys

Panosta osaamiseen ja olennaisen tunnistamiseen

Resurssien kohdentaminen vastuullisuustyöhön ja vastuullisuusteoista viestimiseen on toinen merkittävä haaste. Monet yritykset kamppailevat olemassa olevien resurssien riittävyyden kanssa jo nyt. Vastuullisuustyön integroiminen liiketoimintaan vaatii aikaa, rahaa ja osaavia asiantuntijoita. Vastuullisuuteen panostaminen tulisi nähdä pitkän tähtäimen investointia, joka parantaa yrityksen mainetta sekä tuloksellisuutta – ja luonnollisesti varmistaa meille kaikille myös positiivisemmat tulevaisuudennäkymät.

Meillä Suomessa markkinointi ja viestintä on totuttu näkemään kuluna, joista leikataan aina, kun on tarve kiristää vyötä. Ja nyt yhtäkkiä pitäisi tähän kasvavaan rahareikään saada sopimaan myös vastuullisuudesta viestiminen ja sitä kautta asiakkaiden valintaikkunassa säilyminen. Toki laajentuva työ vaatii jonkin verran lisää budjettia, mutta parhaimmillaan vastuullisuusmarkkinointi ja -viestintä integroituu nykyisiin markkinointiviestinnän prosesseihin. Kun vastuullisuusteot ja -teemat on valittu läheltä liiketoiminnan ydintä, tällöin ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen. Viestit vaan muotoutuvat uuteen uskoon ja homma jatkuu, kuten ennenkin.

Johdon tuki on ratkaisevan tärkeää

Johdon aktiivinen tuki luo perustan, jonka varaan vastuullisuus voidaan rakentaa koko organisaation läpi. Johdon sitoutuminen ja ennen kaikkea ymmärrys vastuullisuuden merkityksestä ovat välttämättömiä, jotta koko organisaatio voi antaa oman panoksensa oman ammattiroolinsa näkökulmasta.

Johtoryhmän tulee nähdä vastuullisuus kilpailukyvyn parantajana ja keskeisenä tekijänä asiakkaiden ostopäätöksissä. Tällöin, ja vain tällöin, on mahdollista suunnitella ja toteuttaa paitsi hyviä tekoja myös rakentaa toimiva vastuullisuusmarkkinoinnin kokonaisuus.

Kaikki lähtee toki arvoista, visiosta ja missiosta. Mikäli vastuullisuus ei ole läsnä näissä liiketoimintastrategian kulmakivissä, on sitä mahdoton integroida toimintaan ilman, että se tuntuu päälleliimatulta. Kun jo lähtökohtaisesti halutaan tehdä asiat eettisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla, kannattavuus tulee kyllä perässä.

Anna vastuullisuudelle mahdollisuus

Vastuullisuuden integroiminen liiketoimintaan ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan se voi myös olla kannattava strategia. Kun vastuullisuus yhdistetään liiketoiminnan ydintoimintoihin, se voi avata uusia markkinoita, parantaa brändin arvoa ja lisätä asiakasuskollisuutta.

Vastuullisuustyöt haasteet – osaaminen, resurssit ja johdon tuki – ovat todellisia, mutta ne voidaan voittaa strategisella lähestymistavalla ja pitkäjänteisellä sitoutumisella. Kyseessä ei siis ole vain pakollinen paha, vaan potentiaali, joka johtaa kestävään menestykseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen nykyisessä globaalissa taloudessa.

Marika Siniaalto

Marika Siniaalto

perustaja & hallituksen puheenjohtaja, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Kirjoittajan artikkelit ->