Blogit

Facebook-mainostajan sanasto

Facebook-mainostajan tielle usein osuu digimarkkinoinnin ammattisanastoa. Tässä lista tärkeimmistä termeistä kampanjan suunnittelusta analysointiin.

Facebook-mainostajan sanasto

Facebook-mainostajan ensimmäinen testi on digitaalisen markkinoinnin ammattisanasto. Keräsin listan tärkeimmistä termeistä, joihin tulet törmäämään mainoksia tehdessäsi ja mainoskampanjoiden suoriutumista analysoidessasi.

Ads Manager

Facebookin mainonnanhallintatyökalu. Mainontaa pääset tekemään Facebookiin ja Instagramiin täältä facebook.com/ads/manager/.

A/B testaus

A/B testauksella tarkoitetaan vertailua, jossa etsitään jatkuvasti parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Esimerkiksi tehdään kaksi erilaista mainosta, joissa on sama teksti, mutta eri kuva ja vertaillaan kumpi mainoksista suoriutuu parhaiten tavoitteeseen nähden. A/B testauksen avulla halutaan parantaa markkinoinnin tulosta.

Business Manager

Facebookin oma ammattilaisille suunnattu ilmainen työkalu useiden tilien hallinnointiin. Business Managerissa voit tehdä sekä huolenpitoa että mainontaa Facebookissa. Lisäksi voit mainostaa myös Instagramissa. Lisätiedot: https://business.facebook.com/.

CPA = Cost Per Action

Hinnoittelumalli, jossa maksetaan yhdestä reaktiosta. Reaktio voi olla mikä tahansa mainoksen aikaansaama toimenpide (esim. yhteydenotto, lomakkeen täyttö, tuotteen osto), ellei erikseen ole toisin määritelty.

CPC = Cost Per Click

Hinnoittelumalli, joka kertoo, mikä on ollut yhden klikkauksen hinta.

CPM = Cost Per Mille / Cost Per Thousand

Mainoksen kustannukset tuhatta näyttökertaa kohden.

Esimerkki: Mainoskampanjan budjetti on 500 € ja mainos näytetään 200 000 kertaa.
CPM = 500 € / (200 000 / 1 000) =  2,5 €.

CTR = Click Through Rate

Klikkiprosentti, klikkausprosentti, klikkaussuhde – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Luku saadaan jakamalla kaikkien saamiesi klikkausten määrä näyttökerroilla.

Esimerkki: Jos mainostasi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 100 kertaa, on klikkiprosentti 10%.

Kattavuus = Reach

Luku kertoo, kuinka monta silmäparia mainoksesi on tavoittanut.

Näyttökerrat = Impressions

Luku kertoo, kuinka monta kertaa mainostasi on näytetty.

Konversio = Conversion

Termi tarkoittaa mitattavan tavoitteen täyttymistä. Konversiota mitataan yleensä konversioprosentilla.

Linkkiklikkaukset

Luku kertoo, kuinka monta kertaa mainoksen sisältämää linkkiä on klikattu.

Mainosjoukko

Kampanjan alle luodaan jokaiselle kohderyhmälle oma mainosjoukkonsa. Facebookin mainosjoukkotasolla määritellään: kohderyhmä, budjetti, hinnoittelu, sijoittelu ja aikataulu.

Orgaaninen kattavuus = Organic Reach

Luku kertoo, kuinka monta silmäparia sisältö on tavoittanut ilman mainosrahaa.

Osuvuuspisteet = Relevance Score

Googlen tavoin myös Facebook haluaa, että käyttäjät saavat heille relevanttia mainontaa. Facebook määrittelee mainoksille laatupisteitä välillä 1-10. Luku on arvio, kuinka hyvin kohderyhmä reagoi mainokseesi. Pistemäärä näkyy, kun mainostasi on näytetty yli 500 kertaa.

Mitä suurempi luku, sen relevantimpi mainos. Korkeat osuvuuspisteet vaikuttavat mainonnan hintaan. Mitä paremmin mainoksesi resonoi kohderyhmässä, sitä halvemmat hinnat ja enemmän näyttökertoja.

Tutustu lisää http://bit.ly/2sFkL80.

Power Editor

Power Editor Facebookin oma mainostustyökalu, jonka avulla mainostajat voivat muokata ja julkaista useita mainoksia. Power Editor sopii Facebook-mainonnan hyvin taitaville toimijoille. Power Editor toimii parhaiter Chrome-selaimella.

Sitoutuneisuus = Engagement

Luku kertoo mainoksesi saamien tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrän, tapahtumakutsun vastaukset, linkkiklikkaukset, videokatselun käynnistykset ja kuvaselaukset.

Sitoutuneisuusaste = Engagement Rate

Luku, joka lasketaan jakamalla sitoutuneiden henkilöiden määrä sisällön nähneiden määrällä.

Tuloskohtainen hinta

Mainosten keskimääräinen hinta tulosta kohden. Tulos on valitsemasi tavoite, esimerkiksi näyttöjen määrä. Arvo saadaan laskemalla käytetty kokonaissumma jaettuna tulosten määrällä.

Tulokset

Niiden kertojen määrä, kun mainoksesi saavutti halutun tuloksen, jonka valitsit mainosta tehdessäsi. Tulos voi olla esimerkiksi linkin klikkaus.