Alla alamme termistöä – kysy rohkeasti, jos jokin jää mietityttämään!

Kattavuus

Kuinka monta silmäparia sisältö/mainos on tavoittanut.

Orgaaninen kattavuus

Kuinka monta silmäparia sisältö on tavoittanut ilman mainosrahaa.

Sitoutuneisuus

Nostoon/mainokseen saadut tykkäykset, kommentit ja jaot. Tapahtumakutsun vastaukset, linkkiklikkaukset, videokatselun käynnistykset ja kuvaselaukset.

Sitoutuneisuusaste

Luku, joka lasketaan jakamalla sitoutuneitten henkilöiden määrä sisällön nähneiden määrällä.

Linkkiklikkaukset

Kuinka monta kertaa nostoa/mainosta on klikattu niin, että on ohjauduttu ulkopuoliselle sivustolle.

CPC (linkki)

Cost per click, linkkiklikin hinta.

CPC (kaikki)

Cost per click, kaikkien saatujen klikkausten klikkauskohtainen hinta.

CPM

Cost per mille, kustannukset tuhatta näyttökertaa kohden.

CTR

Kaikkien klikkausten klikkiprosentti. Luku, joka saadaan jakamalla kaikkien saamiesi klikkausten määrä näyttökerroilla.

CPA

Cost per action, yhden reaktion hinta. Reaktio voi olla mikä tahansa noston/ mainoksen aikaansaama toimenpide, ellei erikseen toisin määritelty.

Näyttökerrat

Kuinka monta kertaa mainostasi on näytetty.