Sosiaalisen median tehon mittaamisesta riittää paljon puheita, kalvosarjoja ja YouTube -pätkiä. Jokaisen täytyy löytää oma tapansa seurata tekemistensä toimivuutta, sillä yhtä totuutta tästä aiheesta ei ole olemassa. Aihe on vielä niin tuore, että parhaita käytäntöjä vasta luodaan. Joka päivä opimme jotain uutta.

Osallistuin eilen Semphonic -nimisen yrityksen pitämään webinaariin otsikolla "How to measure Social Media ROI". Tilaisuuden sisältö oli vahvasti webanalytiikan näkökulmasta tehty ja lieväksi pettymyksekseni esityksestä puuttui kokonaan laadullinen ja pehmeitä arvoja luotaava näkökulma.

Webinaarin isännät Gary Angel ja Scott K. Wilder olivat keränneet kokoelman erilaisia mittaustapoja ja työkaluja sekä yleisiä vinkkejä. Heidän esitykseensä sisältyi pari mielenkiintoista nostoa sosiaalisen median positiivisista vaikutuksista ja tehosta.

1. Sitoutunella kovempi konversioaste

Analytiikan avulla on näytetty, että sitoutumisen aste on korkeampi niiden keskuudessa, jotka ovat mukana yrityksen yhteisössä. Ajan myötä konversioaste sitoutuneiden, yhteisöä käyttävien keskuudessa on selvästi korkeampi, kun mitataan toista tai useampaa käyntiä esim. yrityksen verkkokaupaan. Tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä eivätkä suinkaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. (Esityksen sivu 13.) Tietysti tämän tuloksen saavuttaminen edellyttää toimivaa yhteisöä ja verkkokauppaa.

2. Orgaaninen "long tail" hakukoneliikenne lisääntyy

Mitä enemmän olet läsnä sosiaalisessa mediassa ja tuotat järkevää ja relevanttia ei-brändättyä sisältöä, sitä enemmän kasvaa orgaaninen "long tail" hakukoneliikenne omalle nettisivustollesi. Seurattavaksi asiaksi kannattaa nostaa sivustollesi tuleva orgaaninen liikenne ja avainsanat. (Esityksen sivu 14.). Hakukoneoptimoijille tämä on tietysti päivän selvä asia, mutta viimeistään nyt markkinoijien tulee ymmärtää sosiaalisen median vaikutus hakukoneiden tuloksiin. Yritysten tulee laajentaa läsnäoloaan verkossa omaa nettisivustoa vaalien ja muita palveluita hyödyntäen.

Semphonicin esitys raapaisi lopulta vain pintaa, kuten isännät itsekin sanoivat. Paljon on haasteita edessä, että mittaamisesta saadaan enemmän irti, varsinkin siitä laadullisesta puolesta.