Toisin kuin Suomessa, rapakon takana puhutaan ihan avoimesti sosiaalisen median markkinoinnista. Yhdysvalloissa suhtautuminen kaikenlaiseen markkinointiin on perinteisesti aika erilaista kuin Suomessa, joten tässäkin yhteydessä paljastetaan suosiolla se, miksi yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa.

Toki Suomessakin sosiaalinen media on yrityksille mielenkiintoinen juuri sen lisäarvon takia, jota sosiaalisen median kanavat markkinointityöhön antaa, mutta suoraan markkinoinnista puhumista pyritään tietoisesti välttämään, ettei lähdettäisi väärille urille.

Mielestäni tässä ei ole kuitenkaan mitään pahaa tai likaista. Näinhän se asian laita todella on. Loppupeleissä sosiaalisessa mediassa on yrityksen kannalta kysymys kätevästä ja edullisesta markkinointitavasta, vaikka lähtökohtaisesti markkinointi ja myynti eivät saakaan olla niitä ainoita syitä mennä mukaan Facebookiin tai Twitteriin. Sosiaalisen median strategian tai suunnitelman avainasanojen onkin syytä sisältää myös sellaisia termejä kuin avoimuus, läsnäolo, kuunteleminen, reagoiminen, läpinäkyvyys, sitouttaminen ja lisäarvo.

Kun nyt sitten rehellisen tekstin pää on avattu, kerrottakoon sosiaalisen median markkinoinnin tuloksia Atlantin tuolta puolen. Massachusettsin yliopiston markkinointitutkimuskeskus on nimittäin tehnyt seurantatutkimuksen aiemmin tekemilleen sosiaalisen median käyttöselvityksille vuosilta 2007 ja 2008. Selvitys on tehty ns. Inc. 500 -listan jäsenyrityksille. Tälle listalle pääsevät vuosittain USA:n 500 eniten kasvavaa yksityistä yritystä.

Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median tietoisuus ja palveluiden käyttö jatkavat nousujohteista kehitystään edelleen. Tänä vuonna 91% tutkimukseen osallistuneista yrityksistä käyttää vähintään yhtä sosiaalisen median työkalua tai kanavaa omassa toiminassaan ja jopa 3/4 yrityksistä kertoo tietävänsä paljon yhteisöistä.

Yhteisöpalvelut ja blogit ovat kasvattaneet suosiotaan eniten suhteessa muihin tekniikoihin ja palveluihin. Luonnollisesti Twitterin käyttö on kasvattanut suosiotaan eniten, sillä kyseisen palvelun käyttö on vasta tänä vuonna saanut kunnolla tulta alleen. Yli puolet vastanneista kertoi käyttävänsä Twitteriä.

Ehkä kaikkein dramaattisin muutos on kuitenkin tapahtunut niiden yritysten määrässä, jotka eivät käytä lainkaan sosiaalisen median palveluita. Kun lukema oli vuonna 2007 43%, nyt se on tippunut mitättömään 9%:iin.

Tutkimuksessa myös todettiin, että Inc. 500 -listan yritykset ovat syrjäyttämässä isommat ja perinteisemmät Fortune 500 -listan jäsenyritykset sosiaalisen median toimintojen osalta.

Vastaajat olivat myös vakaasti sitä mieltä, että sosiaalisen median toimenpiteet ovat syy sille, että markkinointi on tuottanut niin hyvin tulosta. Tärkeimpinä menestyksen mittareina yritykset olivat useinmiten käyttäneet osumia (hits), kommentteja, liidejä tai myyntiä. Lisäksi yritykset seurasivat brändiinsä liittyvää keskustelua hiukan enemmän kuin ennen. Kun viime vuonna keskusteluja seurasi 60% yrityksistä, nyt seuraajia oli 68% vastaajista.

Toivoa sopii, että tässäkin asiassa mennään isompien perässä. Inc. 500 -listan jäsenyritykset ovat hoitaneet sosiaalisen median tonttinsa mallikkaasti ja ennen kaikkea ovat itse tyytäväisiä tuloksiin. Mielenkiintoista olisi myös tietää, miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet toisenlaisiinkin mittareihin. Miten on vaikkapa tunnettuuden tai imagon laita? Todennäköisesti näissäkin on tapahtunut positiivista muutosta, sillä olisi kai kuluttajan aliarvioimista, jos ajateltaisiin, että pelkkä linkkien, sisällön ja hakutulosten lisääntyminen aiheuttaisi yrityksissä näin suurta tyytyväisyyttä myyntituloksiin.

Tutkimustuloksista raportoi eMarketer.