Yhä useamman kuluttajan kulkiessa tunteen kautta kassalle yrittävät brändit ymmärtää, miten ja missä niitä tunteita herätetään. Tähän ei löydy yhtä ainoaa oikeaa tapaa tai kanavaa, mutta yksi ohittamaton sellainen kyllä: Instagram.

Instagramista on kehittynyt yli 300 miljoonan käyttäjän vaikuttava ja välitön kanava kuluttajien arkeen. Siitä on tullut visuaalisen aikamme tulkki, joka vastaa tarpeeseemme hahmottaa ja jakaa kokemuksiamme kuvin.

Yrityksen käytössä se voi näyttää esimerkiksi tältä.

Case Holiday Inn Suomi – läsnä langoilla ja rannoilla

Tavoite

Holiday Inn Suomen kesäkampanjan päätavoitteena oli kiinnittyä kohderyhmän kesäkokemuksiin ja jakaa arjesta irrottavat hengähdyshetket välittömällä tavalla. Holiday Inn Suomi haluttiin saada näkyväksi siellä, missä olemassaolevat ja potentiaaliset asiakkaatkin ovat.

Kampanjan kautta tavoiteltiin ostovoimaisia nuoria aikuisia (20–40-vuotiaat) heille mahdollisimman luontevalla tavalla. Tämän kohderyhmän sisällä Holiday Inn Suomi haluttiin yhdistää lomaan ja nostaa valintaikkunaan hotellilomaa seuraavan kerran suunniteltaessa.

Ratkaisu

Kohderyhmä ja kampanjan osallistava luonne määrittivät mediavalintoja. Halutun kuluttajasegmentin tavoittaminen edellyttää joskus sekä toimintaa ohjaavaa ajattelumuutosta että osuvaa mediavalintaa.

Instagram ei ole yhtä keski-ikäinen kuin Facebook, muttei myöskään mikään limudisko. Jopa 53% kanavan käyttäjäkunnasta koostuu kulutuskypsässä iässä olevista milleniaaleista (18–30-vuotiaat) ja 25% 30–49-vuotiaista pääosin urbaaneista aikuisista.

Kuten tuloksellisessa sosiaalisen median tekemisessä yleensä, myös Arkipako-kampanjan anatomia oli karkeasti ottaen 10 % teknologiaa ja 90 % ideaa/ihmistyötä. Käytännössä:

  • Kampanjaa nostettiin esille kolmella eri taktiikalla läpi kampanjan: 1) Instagram-sisällöt &  läsnäolo 2) Facebook-mainokset & läsnäolo 3) Hotelleissa jaettavat printtimateriaalit.
  • Instagram-läsnäoloa lähdettiin suunnitelmallisesti rakentamaan samanaikaisesti kampanjan rinnalla. Aito vuorovaikutus toimi mainonnan lisäksi pohjana kampanjanäkyvyydelle ja ydinviestien läpimenolle.
  • UGC eli käyttäjien luoma sisältö oli avainroolissa. Ihmisiä kannustettiin kuvaamaan ja jakamaan aiheutunnisteilla #arkipako ja/tai #holidayinnsuomi omakohtaisia, aitoja arkipakokokemuksia ja hengähdyshetkiä – tapahtuivat ne sitten kaupungissa tai laiturin nokassa.
  • Kuvat kerättiin kampanjasivulle ja osallistujien kesken arvottiin viikoittain aitoa arkipakoa eli hotelliloma.
  • Kampanja kesti kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin (2 kk). Kampanjan elinkaari mahdollisti lomatunnelmiin linkittymisen läpi kesän.

Tulos

Arkipako-kampanja osoittautui kustannustehokkaaksi keinoksi rakentaa brändimielikuvaa digissä valikoidun kohderyhmän sisällä.

  • Pelkillä Facebook-mainoksilla tavoitettiin yli 300 000 henkilöä. Kampanja otti paikkansa relevantin kohderyhmän keskuudessa ja erottautui kesän kuvakisojen joukosta.
  • Kampanjaan osallistui 980 kuvaa. Kisaan osallistuneiden Instagram-käyttäjien seuraajamäärät vaihtelivat keskimäärin 100–25 000 välillä. Tällä on merkitystä kampanjan/yrityksen saaman näkyvyyden kannalta.
  • Kampanjan myötä Holiday Inn Suomelle rakennettiin jalansija Instagramiin ja otettiin haltuun halutut aihetunnisteet. Tämä on tärkeää erityisesti nyt, kun kanava on avautumassa mainoksille ja tasaisesti kasvattaa käyttäjäkuntaansa.

Instagramin kautta kassalle?

Esimerkkejä Instagramin käytöstä brändimielikuvan luonnissa on kertynyt jo monia, toiset onnistuneempia kuin toiset.

Onnistumisen kannalta merkitsevää on se, kuinka brändi kykenee kiinnittymään kuluttajien kokemusmaailmaan – yhä uudestaan. Tämä vaatii kampanjan rinnalle aitoa vuorovaikutusta ja sisällöntuotantoa kanavassa.

Puhutpa somen visuaalista kieltä sitten sujuvasti, auttavasti tai et ollenkaan, niin meistä voit ottaa tukea.