Tässä yhteenvetoa Facebook-mainostyökalun uusimmista ominaisuuksista, jotka ovat nyt kaikkien mainostajien ulottuvilla.

Facebook Retargeted Ads

Facebook Retargeted Ads

Facebook Retargeted Ad -mainokset kohdennetaan verkkosivustolla aiemmin vierailleille kävijöille heidän kirjautuessaan Facebookiin. Maailmalla on saatu hyviä tuloksia Retargeted Ads -mainonnalla. Blogasin aiemmin aiheesta täällä.

Miten ne toimivat?

  • Mainosten käyttöönotto vaatii Facebook-seurantapikselin (Javascript-koodikatkelma) asentamista kohdesivustolle.
  • Seurantapikseli voidaan asentaa haluttuun kohtaan sivustolla.
  • Kun käyttäjä vierailee kohdesivustolla, hänen koneelleen asentuu automaattisesti eväste, jonka avulla Facebook tietää näyttää kävijälle mainoksia, kun käyttäjä kirjautuu sisään Facebookiin.
  • Vierailijalle näytettävien mainosten sisältö voidaan suunnitella liittyväksi juuri niihin kyseisiin sivuihin, joilla henkilö on vieraillut aiemmin sivustolla.

Huomoitavaa

Käytettäessä Facebook-seurantapikseliä, sivustolla on oltava selkeästi nähtävissä sähköisen viestinnän tietosuojalain mukainen tiedote, jossa kerrotaan evästeiden käyttämisestä sivulla mainostustarkoituksiin. Lisätietoa asiasta löydät Viestintäviraston sivuilta.

Facebook-kaksoiskohderyhmät
(Lookalike Audiences)

Facebook Retargeted Ads

Kaksoiskohdennusryhmien luonti onnistuu Facebookin mainostyökalussa.

Kohdennuskeino, jonka avulla Facebook-mainoksia voidaan kohdentaa uusille potentiaalisille asiakkaille Facebookissa. Kaksoiskohderyhmään valikoituvat henkilöt ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksestä ja sen tuotteista, koska he muistuttavat olemassa olevien asiakkaiden listalla olevia henkilöitä.

Miten ne toimivat?

  • Facebook tarkastelee valitun kohderyhmän demografisia ominaisuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Tälläinen valittu kohderyhmä voi olla koottu esim. Facebook-pikselin avulla verkkosivukävijöistä.
  • Facebook luo näiden tietojen avulla kaksoiskohderyhmän, joka sisältää henkilöitä, jotka muistuttavat valittua kohderyhmää.
  • Mainokset kohdennetaan ko. kaksoiskohderyhmälle Facebookissa.

Huomioitavaa

Facebook tarjoaa mahdollisuuden luoda kaksoiskohderyhmiä esimerkiksi uutiskirjetilauksessa käytettyjen sähköposti- ja yhteystietolistojen pohjalta. Huomoithan, että jos lista sisältää yksityishenkilöiden sähköpostiosoitteita, on listausten lataaminen Facebookiin Suomen henkilötietolain mukaan sallittua ainoastaan, jos listan henkilöiltä on pyydetty lupa käyttää yhteystietoja kyseiseen tarkoitukseen.

Facebook-konversiopikseli

Konversiopikselin luominen ja seuranta onnistuu Facebookin mainostyökalussa.

Konversiopikselin luominen ja seuranta onnistuu Facebook-mainostyökalussa.

Konversionseurannan avulla voidaan mitata Facebook-mainoksiin sijoitetun pääoman tuottoa. Mittaaminen tehdään Facebook-mainostyökalussa, jonne kertyy tietoa niistä toimista, joihin käyttäjät ryhtyvät verkkosivuillanne nähtyään Facebook-mainoksia. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi ostosten tekeminen, uutiskirjetilaus ja yhteydenottopyyntö.

Miten se toimii?

  • Konversiopikselin käyttöönotto vaatii JavaScript-koodikatkelman asentamista sivustolle.
  • Koodikatkelma sijoitetaan tietylle sivulle, esim. maksamisen vahvistamissivulle, jonka ihmiset näkevät ostostenteon jälkeen.
  • Mainoksia optimoidaan sen mukaan, mitkä mainoksista tuottavat parhaimmat konversiot.

Sitten vaan testaamaan! Jos tarvitset jeesiä, tiedät mistä sitä löytyy.