Project Description

LeasePlan – tuloksia sisältövetoisesti B2B-markkinalla

Lähtökohta

LeasePlan on maailman suurin yritysautojen hallinnointi- ja rahoitusyhtiö, joka toimii Suomessa 100 hengen voimin kokonaisvaltaisena autoasioiden ulkoistuskumppanina eri kokoisille yrityksille ja yhteisöille.

Grapevine on toiminut – osana Suhdetoimisto Kramin johtamaa markkinointiviestinnän kumppaniverkostoa – LeasePlan Suomen digimarkkinoinnin kumppanina vuodesta 2017.

Tavoitteet

Yhteistyömme alkaessa keväällä 2017 Grapevinen tavoitteiksi asetettiin muun muassa…

 • luoda selkeä sisältöstrategia verkkoon
 • tehdä LeasePlan tunnetuksi pk-yrityksille leasingpalveluita tarjoavana toimijana
 • näyttää potentiaalisille asiakkaille, että LeasePlan on yritysautoilun ykkösasiantuntija
 • ajaa liikennettä leaseplanauto.fi-sisältösivustolle
 • generoida liidejä
 • Myöhemmin yhteistyömme LeasePlanin kanssa laajentui koskemaan myös suuryritysasiakkaita palvelevaa liiketoimintaa.

Toteutus

Yhteistyön aikana Grapevinen tontille on kuulunut muun muassa:

 • Sisältöstrategian fasilitointi, dokumentointi ja jalkauttaminen
 • Sisältösivusto leaseplanauto.fi:n suunnittelu, graafinen ilme ja toteutus sekä verkkosivun tekninen huolenpito
 • Artikkelisisältöjen ja laskeutumissivujen tuotantoa
 • Kahden leasing-oppaan sisällöntuotanto ja taitto
 • Somekanavien sisällöntuotanto, sisältöjen mainonta ja läsnäolo (=yhteisömanagerointi) kanavissa
 • Taktisten, monikanavaisten kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Google Ads -mainonta
 • Natiivimainonta

Esimerkkejä Grapevinen tuottamista asiantuntijasisällöistä LeasePlanin sisältösivustolle.

Tulokset

Suhdetoimisto Kramin, Grapevinen ja LeasePlanin yhteistyön tuloksena LeasePlan on saavuttanut vankan jalansijan verkossa.

Sisällöt tavoittavat ja sitouttavat oikeita kohderyhmiä sekä generoivat liidejä myynnille. Laadukkaat artikkelit nousevat hyvin hakukoneissa ja tuottavat sivustolle runsaasti relevanttia, orgaanista liikennettä kuukausittain. Taktinen mainonta ja kampanjat tukevat verkkonäkyvyyttä.

Ladattavat oppaat