Project Description

”Grapevine on onnistunut jalkauttamaan Järvikylän arvoja ja DNA:ta sosiaaliseen mediaan ja digiin niin, että nykyään järvikyläläisiä ei ainoastaan ole kotikulmilla vaan valtakunnallisesti ja tunne isosta, iloisesta ja sitoutuneesta perheestä loistaa Facebookissa ja Instagramissa. Arvostan erityisesti Grapevinen rehtiä sparrausasennetta, ammattilaista otetta asiakaspalvelussa sekä rohkeita ja iskeviä kampanjatoteutuksia.”

– Caroline Grotenfelt-Fyhr, toimitusjohtaja (ent. markkinointijohtaja), Famifarm Oy

Järvikylä: Suomen tuuheimman ja tuoreimman brändin juuret ovat digissä

Vastuullista vihervoimaa ja dataohjattua digimarkkinointia

Järvikylän kartanon kymmenes isäntä, Karl Grotenfelt, perusti Famifarm Oy:n vuonna 1987, jolloin vuodesta 1674 samalle suvulle kuuluneen kartanon navetan vintille rakennettiin ensimmäinen kasvihuone. Tänä päivänä Järvikylän kartanossa Joroisissa Järvikylän tuotteiden parissa työskentelee kaikkiaan 110 henkeä. Myös Kallen lapset, sisarukset Albert ja Caroline, ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa. Järvikylä-tuotemerkillä myytävät salaatit ja yrtit kertovat omalla tavallaan Järvikylän tilan tarinaa – ne on kasvatettu sukutilalla huolella ja rakkaudella. Järvikylä tarjoaa suomalaisille puhtaita, kotimaisia ja tuoreita ruukkusalaatteja ja -yrttejä ympäri vuoden.

Tavoitteet

Jo vuonna 2015 alkaneen ja matkan varrella kehittyneen yhteistyömme tavoitteiksi on asetettu muun muassa…

 • tavoittaa relevanttia kohderyhmää kustannustehokkaasti ja tehdä Järvikylä sekä sen tuottama vastuullinen vihervoima tunnetuksi
 • pitää brändi kohderyhmien top-of-mindissa vuodenajasta riippumatta
 • rakentaa luottamusta, erottuvuutta ja kiinnostusta siellä, missä sen kohderyhmät viettävät aikaansa
 • lisätä Järvikylän tuotteiden kysyntää

Käytännössä Järvikylän ja sen tuotteiden tutuksi tekeminen digitaalisessa maailmassa.

Toteutus

Yhteistyön aikana Grapevinen tontille on kuulunut muun muassa:

 • Verkkosivuston uudistustyö (2018)
 • Jatkuva sisällöntuotanto jarvikyla.fi-sivustolle
 • Suunnitelmallinen somekanavien (Facebook ja Instagram) sisällöntuotanto, mainonta ja läsnäolo kanavissa
 • Uutiskirjeen tuotanto
 • Taktisten, monikanavaisten kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Graafinen suunnittelu
 • Kaikenlainen konsultointi digimarkkinointiin liittyen ja monissa muutoksissa mukana kulkeminen

Esimerkkejä Grapevinen tuottamista verkkosisällöistä:

Tulokset

Suunnitelmallisen – dataohjatun digimarkkinoinnin ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena Järvikylä on onnistunut tavoittamaan sekä vaikuttamaan kuukausitasolla satoihin tuhansiin suomalaisiin erittäin kustannustehokkaasti.

Grapevinen tuottamat sisällöt tavoittavat ja sitouttavat haluttuja kohderyhmiä sekä rakentavat näin brändipreferenssiä, joka ulottuu aina ruokakaupan kassalle ostopäätökseen asti.

Laadukkaat verkkosivustosisällöt nousevat hyvin hakukoneissa ja tuottavat sivustolle runsaasti relevanttia, orgaanista liikennettä, mitä toki tuetaan myös monikanavaisella mainonnalla. Tavoiteltuihin tuloksiin on päästy pitkäjänteisen sisältömarkkinoinnin ja taktisen kampanjoinnin liitolla, jonka pohjana on toiminut asiakkaan halu ja kyky tehdä hommia avoimella ja kokeilunhaluisella asenteella.