Project Description

Toimme vuorovaikutuksellisen työpajan avulla Seinäjoen matkailualan yritykset mukaan Seinäjoen verkkopresenssin kehittämiseen.

Selkeä strategia interaktiivisen työpajan avulla

Pidimme Into Seinäjoelle työpajan, jonka tuloksena muodostettiin kristallinkirkas verkkostrategia alueen matkailulle. Tavoitteena oli, että kaikki alueen matkailualan yritykset saavat osallistua strategian muotoiluun ja toisaalta samalla esittää toiveitaan, miten Into Seinäjoki voisi parhaiten heitä tukea verkkomarkkinoinnin keinoin. Työpajan avulla löysimme uusia, Seinäjoen monipuolisuudesta tietämättömiä kohderyhmiä kiinni – myös kansainvälisesti.

Verkko-strategia pankille

Seinäjoki käynnistää kaupunkinsa matkailumarkkinointia ja haluamme markkinointityössä hyödyntää somekanavia nykyistä paljon tehokkaammin. Järjestimme Grapevinen kanssa työpajan, johon kutsuimme tapahtumajärjestäjiä ja matkailukohteiden edustajia. Grapevine toi työpajaan juuri sitä kaivattua uudenlaista ajattelutapaa, jossa lähestytään markkinointia vierailijan näkökulmasta ja myös nykypäivän kanavia hyödyntäen. Löysimme ostopersoonia, joita aiomme käyttää markkinointityössä ja alueen tunnetuksi tekemisessä. Grapevinen kouluttajat olivat hyvin selkeäsanaisia ja työpajan osallistujat tykkäsivät.

Tuula Lahti, Markkinointipäällikkö, Into Seinäjoki