Project Description

Digistrategiatyöstä vahva perusta Syöpäsäätiön kampanjoiden tuloksellisille toimille

Roosa nauha -kampanjan taustalla oleva Syöpäsäätiö kaipasi touko–syyskuussa 2019 tukea digitaaliseen varainhankintaan: täsmennystä kaipasivat sisältölinjat, kanavavalinnat ja -painotukset, kohderyhmät ja ydinviestit. Lisäksi haluttiin laatia käytännönläheinen toimintasuunnitelma digikanaviin.

Kampanjan tavoitteet kuitenkin olivat kirkkaat: kerätä varoja syöpätutkimukselle, vahvistaa Roosa nauha -brändiä entisestään sekä tukea sairastuneita ja heidän läheisiään.

Strategiaprojektin toimenpiteet

Yhteistyö aloitettiin digistrategiatyöpajalla, jossa läsnä olivat Syöpäsäätiön avainhenkilöt sekä kaksi Grapevinen asiantuntijaa. Työpajassa…

 • käytiin läpi analyysi kanavien silloisesta toimimisesta
 • johdettiin lahjoitustavoitteista mitattavat digimarkkinoinnin tavoitteet
 • mallinnettiin tärkeimmät kohderyhmät “ostajapersooniksi” ja tutkittiin heidän ostopolkujaan
 • muodostettiin ostajapersoonia puhuttelevat, tavoitteita tukevat ydinviestit ja sisältöteemat
 • rakennettiin kampanja-ajalle digikanavien sisällöntuotannon suunnitelma

Lisäksi Grapevine muun muassa…

 • antoi palautteen Roosa nauha -tiimin muodostamista somesisällöistä, jotta niistä saataisiin mahdollisimman tuloksellisia
 • tuki Roosan nauhan verkko- ja somesisällöntuottajia sekä mainonnan suunnittelijoita – niin sisällöissä kuin mainostekniikassakin – sparrausistuntojen avulla, jotta mediabudjetti saataisiin käyttöön mahdollisimman tehokkaasti

Strategiatyön hyödyt

Tausta-analyysi auttoi kiireisiä kampanjatyöntekijöitä digitoimien priorisoinnissa. Syöpäsäätiön sisällöntuottajat saivat käyttöönsä luontevat, säätiön arvoja kunnioittavat ja kampanjateemaa henkivät sisältöteemat, joiden perustalle sisältötekemistä oli helppo rakentaa. Se, mitä missäkin kanavassa viestittäisiin milloinkin ja kenelle, sai selkeät raamit hektiseksi kampanja-ajaksi.

Strategista ja tuloksellista varainkeruukampanjamainontaa digitaalisissa kanavissa

Marras–joulukuussa 2019 Grapevinen ja Syöpäsäätiön yhteistyö laajeni, kun Grapevine suunnitteli ja toteutti Syöpäsäätiön joululahjakampanjan monikanavaisen somemainonnan osuuden. Perustana toimi saman vuoden Roosa nauha -kampanjaa varten laadittu digistrategia ja tavoitteena oli kerätä lahjoituksia joulukampanjaan digitaalista kanavista.

Kampanjatyön toteutus

Kampanjan kohderyhminä olivat strategiatyössä määritellyt ostajapersoonat, niin kuluttajat kuin yrityksetkin. Kampanjan kaari noudatti jo suunniteltua sisältömarkkinoinnin tarinankerrontaa: kiinnostusta herätettiin inhimillisillä, samaistuttavilla tarinoilla ja lahjoituksia kerättiin taktisella mainonnalla. Kampanjan teemaa “Aika on paras joululahja” tuotiin esille näkyvästi ja tunteita herättävästi.

Grapevine suunnitteli ja toteutti mainonnan

 • Facebookissa
 • Instagramissa (Feed ja Stories)
 • LinkedInissä (Sponsored Content ja InMail)

Lisäksi Syöpäsäätiön tiimi suunnitteli ja toteutti muutakin mainontaa monikanavaisesti kumppaniverkostonsa avulla.

Kampanjan tulokset

 • Kampanja tavoitti kohderyhmiään erinomaisesti ja erittäin tehokkaasti: esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa kampanja tavoitti 724 000 silmäparia.
 • Liikennettä kampanjasivulle ohjattiin runsaasti ja hyvin kustannustehokkaasti.
 • Verkkolahjoituksia oli kampanjan myötä liki kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna, jolloin vastaavaa digilahjoituksia tavoittelevaa kampanjaa ei ollut.