Project Description

”Koen saaneeni Grapevinen tiimiltäni enemmän kuin osasin toivoa: sen lisäksi, että tekeminen on tehokasta ja tuloksellista, tiimin aito kiinnostus liiketoimintaamme näkyy aktiivisena uusien asioiden ehdottamisena ja täydellä sydämellä heittäytymisenä kaikenlaisten haasteiden edessä. Näin toimistoyhteistyön parhaimmillaan kuuluukin toimia: ulkopuolelta tulevan tiimin jäsenet nivoutuvat tiiviiksi osaksi asiakkaan arkea ja toimivat lisäresurssien lisäksi ekstra-aivoina, vaikuttaen asiakkaan menestykseen yllättävänkin syvällä tasolla.”

Vilja Haapanen – Brand Manager – Academy Finland

Academy Finland: Disruptiivisen asiantuntijabrändin rakentamista digitaalisessa maailmassa

Vuonna 2017 perustettu Academy Finland on kuudessa maassa toimivan Academic Workin sisaryhtiö, joka tarjoaa IT-alan intensiivikoulutuksia kiihdytetyn oppimisen menetelmään perustuen. Academy kouluttaa ja työllistää oikeilla oppimisvalmiuksilla ja motivaatiolla varustettuja henkilöitä uusiin haasteisiin aloille, joilla on osaajapula. Ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana Suomessa sen kautta on kouluttautunut ja työllistynyt uudelle IT-uralle lähes 300 osaajaa, joista noin puolet on naisia.

Tavoitteet

Yhteistyömme alkaessa alkuvuodesta  2019 Grapevinen tavoitteiksi asetettiin muun muassa…

 • tehdä Academy tunnetuksi tehokkaana väylänä uudelle IT-uralle sekä täysin uudenlaisena, mutta luotettavana koulutusalan osaajana relevanttien kohderyhmien keskuudessa
 • näyttää uranvaihtoa pohtiville ja potentiaalisille hakijoille, että Academy on varteenotettava vaihtoehto nopeasti muuttuvassa työelämässä
 • rakentaa luottamusta, erottuvuutta ja uskottavuutta siellä, missä sen kohderyhmät viettävät aikaansa
 • generoida laadukkaita hakijoita

Käytännössä Academy-konseptin tutuksi tekeminen erityisesti verkon ja somen puolella (taktisessa tekemisessä mediapaletti elänyt kuitenkin myös digin ulkopuolelle esim. mainossisältöjen tuotanto digiscreeneihin).

Toteutus

Yhteistyön aikana Grapevinen tontille on kuulunut muun muassa:

 • Sisältö- ja digistrategian fasilitointi ja dokumentointi
 • Artikkelisisältöjen tuotanto academy.fi-sivustolle
 • Suunnitelmallinen somekanavien (Facebook ja Instagram) sisällöntuotanto, sisältöjen mainonta ja läsnäolo kanavissa
 • Taktisten, monikanavaisten kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Graafinen suunnittelu
 • Google-mainonta
 • YouTube-mainonta
 • LinkedIn-mainonta
 • Natiivimainonta
 • Digiscreen-mainostyöt

Esimerkkejä Grapevinen tuottamista asiantuntijasisällöistä.

Tulokset

Suunnitelmallisen tekemisen tuloksena Academy on onnistunut työllistämään oikeilla oppimisvalmiuksilla ja motivaatiolla varustettuja henkilöitä uusiin haasteisiin aloille, joilla on osaajapula. Grapevinen tuottamat sisällöt tavoittavat ja sitouttavat oikeita kohderyhmiä sekä generoivat hakijoita koulutuksiin. Laadukkaat artikkelit nousevat hyvin hakukoneissa ja tuottavat sivustolle runsaasti relevanttia, orgaanista liikennettä kuukausittain. Tavoiteltuihin tuloksiin on päästy pitkäjänteisen sisältömarkkinoinnin ja taktisen kampanjoinnin liitolla, jossa asiakkaan rooli on ollut olla yksi tiimin jäsenistä.